ANSVARSFRASKRIVELSE

Bildene, sitatene, fotografiene postet på denne nettsiden er kun ment til informasjon og visning og er eiendom til vedkommende som har kopibeskyttet det. Kopibeskyttelsesovertredelser er ikke meningen med nettsiden. Skumlesaker.no strever for å tilby unike illustrasjoner, plakater og sitater utenom innsamling fra internett, bøker, magasiner og forskjellige visuelle media. Skumlesaker.no gjør ikke krav på eierskap eller kreditt dersom den orginale kilden er kjent. Dersom du som forfatter eller artist hvis arbeid har blitt vist på vår nettside og ikke blitt kredittert til deg og du ønsker at vi skal legge det til, endre fjerne eller legge til arbeidet det er snakk om. Kontakt oss via kontaktskjemaet vårt og vi vil utføre i henhold til ditt ønske. Vår kopibeskyttelse er lagt til alle illustrasjoner, plakater og sitater som er laget av Skumlesaker.no.

Takk,

Skumlesaker.no

 

DISCLAIMER

The images, quotes, photography, posted on this website are for informational and viewing purposes only and they are the property of the copyright holders. No copyright infringement is intended. Skumlesaker.no strives to offer you unique illustrations, posters and quotes besides collecting the information from the internet, books, magazines and various visual media. Skumlesaker.no does not claim credit and own any of the matter compiled from them. We take care to give due credit if the original source is known. However if you are an author or an artist whose work has featured on our website and has not been credited and you would like us to either credit, change, add or remove the work in question, please contact us through our contact form and we will comply with your request. Our copyright is attached to all illustrations, poster creations, quotes written by Skumlesaker.no on this website.

Thank you,

Skumlesaker.no