Dette hotellet vil du ikke bo på! Se hva som skjedde der en natt!

Denne videoen kommer fra et av overvåkingskameraene til et av «wintage» hotellene i Illinois. I følge sikkerhetssjefen som la ut videoen begynte gjester på hotellet å klage på bråk som inkluderte blant annet høy skriking. i 2. etasje, mer spesifikt fra rom 209. Det er ingen kjent historie bak rommet, men det har vært flere klager på bråk derifra over årene. Dette er det eneste kjente opptaket av det.

 

Til tross for flere anklager om at den er falsk, så står publisereren av videoen selv fast på at denne er ekte. For de som lurer på hvorfor det er et kamera akkurat mot den døren så finnes det omtrent 80 kameraer i gangene til dette hotellet, alle pekt mot dørene og gangen.

Hadde det vært meg som sjekket hadde jeg ikke gått like rolig ut som denne karen ihvertfall!