Se reaksjonen til fiskeren når han får et monster på kroken!

Fiskeren tror han har fått en maller på kroken.   Det viser seg å være noe mye farligere nemlig en krokodille!

That Is NOT a Catfish on the End of the Line